Zuyderland SEH vervolgreis

We gaan weer op teamreis!

In september vorig jaar hebben jullie samen een teamtraining gevolgd van In Petto. Deze dag en de periode daarna heeft jullie al een heel eind gebracht. In de komende training gaan we samen verder op ‘reis’ en duiken we meer de diepte in.

Omdat de vorige trainingsdag best alweer een tijd geleden is, blikken we graag eerst even met jullie terug op de startreis van 13 september 2021. Hiervoor vragen we je om onderstaande vragen te beantwoorden. Jouw antwoorden dienen als belangrijke input voor de vervolgtraining.

Waar ik op terugkijk

Wat is je het meest bijgebleven van de vorige teamreis?

Hoe pas jij dat in je dagelijkse werk toe?

Hieronder vind je een overzicht van de onderwerpen die jullie tijdens de eerste teamtraining hebben aangedragen als aandachtspunt.  Hoe staat het hier nu mee? Schuif steeds de balk naar de status van dit onderwerp zoals je deze nu binnen je team ervaart.

Hoe denk je over het werken op locatie?

Werken op verschillende locaties
Vasthouden aan één locatie
Hoe spreken jullie elkaar aan?

We praten nog vaak over elkaar
We durven elkaar feedback te geven
Hoe denk je over het omgaan met elkaar?

Zeggen waar het op staat
De 'lieve vrede' bewaren
Welk belang staat voorop?

Ieders eigen belang
Het teambelang
Hoe gaan jullie persoonlijk met elkaar om?

Pfff, daar heb ik geen tijd voor
Echte aandacht voor elkaar
Hoe staat het met de onderlinge verbinding?

Onderlinge verbinding versterken
Ieder voor zich
Hoe open sta je voor de ander?

Echt luisteren naar de ander
Elkaar ver- of beoordelen
En hoe staat het met jullie werkpatronen?

Vasthouden aan wat was
Openstaan voor nieuwe helpende patronen
Samenvattend kunnen we volgende thema’s benoemen:

  • Onrust in het team
  • Samenwerking (naar elkaar luisteren, transparantie, teambelang voorop)
  • Openheid in communicatie (uit durven spreken, feedback geven)
  • Pro-activiteit en eigenaarschap (vooruitdenken, zelf regie nemen, oplossingsgericht)
  • Persoonlijke verbinding (gezelligheid, elkaar echt kennen, jezelf zijn)
  • Eenheid in werkwijze
  • Denken in onmogelijkheden (negativiteit, ‘ja-maar’)
Als je nu kijkt naar de bovenstaande lijst, wat zijn voor jou de 3 belangrijkste thema's om met het team verder mee aan de slag te gaan?

1. 
2.
3.

Wat dient er volgens jou binnen deze thema’s als eerste te gebeuren om een belangrijke stap als team te zetten?

Voor thema 1

Wat dient er volgens jou binnen deze thema’s als eerste te gebeuren om een belangrijke stap als team te zetten?

Voor thema 2

Wat dient er volgens jou binnen deze thema’s als eerste te gebeuren om een belangrijke stap als team te zetten?

Voor thema 3

Waar zie je het meeste tegenop als je naar je werk rijdt?

Wat stoort je mateloos in/aan je team?

Wat ligt er op het puntje van je tong, maar durf je nooit uit te spreken?

We zouden graag wat (anonieme!) opmerkingen delen tijdens de teamreis.

Mag dat met jouw opmerking van hierboven? Het blijft volledig anoniem.

Waar word je vrolijk van als je aan je team denkt?

Waar ik naar uitkijk

Wat is mijn grootste wens voor het team?

Wat wens ik voor mijzelf om nog meer mezelf te kunnen zijn?

Pin It on Pinterest