fbpx

De sterkste schakel

Wil jij de meerwaarde en kracht van je organisatie nóg beter inzetten om zo een grotere impact te creëren? Een stevige en zichtbare positie claimen in de markt? Schakel ons dan in voor het traject ‘De sterkste schakel”!

Wat houdt
het traject
‘De sterkste schakel’ in?

Tijdens dit traject (circa 3 maanden) gaan we eerst terug naar de basis: de unieke identiteit van jouw bedrijf. Dit doen we tijdens de dagtraining  Heb jij al een I.D.?’.

Vanuit deze sterke basis, die heldere omschrijving van jouw organisatie-identiteit, doen wij vervolgens grondig onderzoek. Door het gesprek aan te gaan met medewerkers, stakeholders en andere belanghebbenden, ontdekken wij waar die meerwaarde in zit, waar de focus op dient te liggen en hoe de organisatie haar ambities waar kan maken.

Met deze bevindingen gaan wij aan de slag om die sterkste schakel, die gewenste verbinding met de markt en krachtige positie, te bereiken!

Dit traject bestaat uit 3 fasen:

FASE 1

Samen gaan we eerst aan de slag om de unieke identiteit van jouw bedrijf te (her)ontdekken, dat bestaat uit:

 • Missie en Visie: hoe zie je de toekomst van je organisatie?
 • Kernwaarden: waaruit blijken deze?
 • Ambities: waar wil je naartoe met je bedrijf?
 • USP’s: wat maakt jou uniek?
 • Werkwijze: hoe onderscheid jij je?
 • Jouw ideale klant
 • Aanbod: welk probleem los jij op voor jouw klant?
 • Kernboodschappen: hoe ‘raak’ je jouw klant?

FASE 2

Wij doen grondig onderzoek waarbij we, door het gesprek aan te gaan met stakeholders, een organisatiescan maken. Zo ontdekken wij op welke manier die sterkste schakel kan worden bereikt.

Vraagstukken die een organisatie kan hebben hiervoor zijn:

 • er is een groot verschil tussen het imago en de identiteit: hoe krijgen we deze dichter bij elkaar?
 • de huidige bedrijfscultuur faciliteert de missie, visie en ambities onvoldoende: hoe maken we de benodigde shift?
 • Het taalgebruik vanuit de organisatie staat ver van de klant af: hoe spreken we dezelfde taal zodat onze boodschappen overkomen?
 • De organisatie heeft moeite om de juiste medewerkers aan te trekken: wat is er nodig om de juiste snaar te raken en de organisatie als aantrekkelijke werkgever te presenteren?
 • Er is sprake van een koerswijziging: hoe krijgt de organisatie haar medewerkers en stakeholders mee?

FASE 3

De resultaten van ons onderzoek vertalen wij in een strategisch marketingcommunicatieplan om die sterkste schakel -die interne en externe verbinding door een heldere bedrijfsidentiteit -te creëren. Van hieruit kan de organisatie werken aan een sterke branding.

Onze opdrachtgevers

MondriaanZuyderland
Met ons bedrijf In Petto werken wij bij Mondriaan GGz aan een verbetertraject om de organisatie vanuit een heldere identiteit sterker in de markt te positioneren. Hiervoor stellen wij vanuit onze expertise in zorgmarketing en intern onderzoek, met behulp van diepte-interviews bij medewerkers, een strategisch marketingcommunicatieplan op.

Als onderdeel hiervan brengen wij advies uit om de marketingfunctie goed in te richten en ervoor zorg te dragen dat de afdeling Marketing & Communicatie structureel wordt betrokken bij strategie, beleid, innovatie en ontwikkeling.

Daarnaast vormen wij als externe marketingcommunicatie-experts onderdeel van verscheidene projectteams waarin wij de teams ondersteunen in het verandertrajecten zoals duurzame inzetbaarheid en zelforganisatie.

Zuyderland Huishoudelijke Hulp (ZHH) kampt o.a. met de krapte op de arbeidsmarkt. En goed personeel is essentieel om hun cliënten bij te staan met huishoudelijke ondersteuning.

Bij ZHH voeren wij ons traject ‘De Sterkste Schakel’ uit met als doel de organisatie als een sterke speler in de markt te positioneren. Hiervoor leveren wij een strategisch zorgmarketingplan op die door het management wordt ingezet als middel om zelf de organisatie sterk te vertegenwoordigen bij hun doelgroepen.

Huishoudelijke hulp is een essentiële schakel in de zorgketen en verdient daarom zeker de aandacht.

Na afloop van dit traject:

 • Ontvang je een strategisch marketingcommunicatieplan om die sterke positie op de markt te kunnen claimen
 • Kan iedereen binnen de organisatie heel zeker uitleggen: ‘Hier werk ik en hier staan we voor!’
 • Heb je de ideale klantgroepen helder in beeld
 • Kun je met gemak omschrijven waarom een klant en (potentiële) medewerker bij jouw organisatie moet zijn en niet bij een ander
 • Weet je hoe je jezelf aantrekkelijk presenteert tegenover potentiële medewerkers
 • Weet je met welke krachtige boodschap je diensten/producten naar buiten brengt en welke content waardevol is om te verspreiden
 • Heb je een goed beeld van waar je naartoe wilt met de organisatie en kun je focus aanbrengen in je dienstverlening
 • Heb jij alle kennis in huis om te weten hoe je die optimale klant-/medewerkersverbinding kunt realiseren

In Contact

Stuur een berichtje of neem direct contact met ons op:

De Gronckelstraat 14, 6141 AG Limbricht

+31 (0)46 850 86 57

info@inpetto.nu

 

Volg ons ook op de sociale media:

Stuur ons een bericht

4 + 15 =